Thông tin JANDI

MORE

JANDI Update: Tính năng To-do

Trong bản cập nhật này, chúng tôi tập trung vào việc cải thiện quy trình tạo và quản lý công việc của bạn hiệu quả hơn, chỉ định công việc cần làm cho nhiều người và xem công việc của bạn ở chế độ xem lịch.

Câu chuyện khách hàng

MORE

Radical Thinking: Thực hiện các dự án từ ý tưởng cùng với JANDI

"Chúng tôi dành ít thời gian hơn cho email và cuộc họp, đồng thời dành nhiều thời gian hơn để thực hiện các nhiệm vụ có ý nghĩa có tác động lớn hơn đến năng suất của chúng tôi. Chúng tôi có thể cung cấp các dự án cho khách hàng nhanh hơn và giành được nhiều công việc kinh doanh hiệu quả hơn." - Stephan, Người sáng lập & Giám đốc điều hành tại Radical Thinking

Chia sẻ kinh nghiệm

MORE

Thông báo

MORE

JANDI Update: Tính năng To-do

Trong bản cập nhật này, chúng tôi tập trung vào việc cải thiện quy trình tạo và quản lý công việc của bạn hiệu quả hơn, chỉ định công việc cần làm cho nhiều người và xem công việc của bạn ở chế độ xem lịch.

Cơ hội nghề nghiệp

MORE