Cập nhật JANDI: Mini JANDI, Group File Download, Revote

JANDI Update News for November 2020

 

Xin chào! Chúng tôi đã trở lại với nhiều bản cập nhật hơn. Đây là tin tốt cho những ai cảm thấy rằng cửa sổ PC JANDI quá lớn. Trong quá khứ, chúng tôi đã nhận được một số phản hồi về kích thước cửa sổ của PC JANDI.

Nếu tải xuống phiên bản mới nhất, bạn có thể thay đổi kích thước cửa sổ JANDI và sử dụng ‘Mini JANDI.’Ngoài ra, chúng tôi đã phát hành tính năng ảnh nhóm (nhiều tập tin sẽ được ). Bây giờ bạn có thể tải xuống ảnh nhóm hoặc các tệp chỉ bằng một cú click!

 

Mini JANDI

Nếu cửa sổ PC JANDI quá lớn, bạn có thể thay đổi kích thước và sử dụng phiên bản nhỏ hơn.

<Phiên bản PC>

  • Sử dụng tính năng mới trên phiên bản mới nhất của JANDI.

Group File Download

Thay vì chỉ có thể tải xuống một file mỗi lần, các file đã nhóm có thể được tải xuống tất cả cùng một lúc bằng cách nhấp vào nút “tải xuống” chỉ một lần.

<Phiên bản PC>

  • Sử dụng tính năng mới trên phiên bản mới nhất của JANDI
  • Chọn biểu tượng […] bên cạnh tệp nhóm và nhấp vào [tải xuống].
  • Nếu bạn muốn chỉ định vị trí tải xuống, hãy chọn biểu tượng [≡] ở góc trên bên phải của JANDI và đi tới [Cài đặt ứng dụng JANDI]. Khi cửa sổ tùy chọn bật lên, hãy chọn vị trí tải xuống.

* Chúng tôi vẫn đang làm việc trên tính năng tải xuống nhiều tệp cho Drive và các tệp riêng lẻ. Chúng tôi sẽ cho bạn biết sớm!

<Phiên bản điện thoại>

  • Bạn cũng có thể tải xuống nhiều tệp được nhóm trên Android và iOS.
  • Xin lưu ý rằng trên thiết bị iOS, bạn chỉ có thể tải xuống nhiều tệp hình ảnh. Bạn có thể xem trước các loại tài liệu khác, nhưng không thể tải chúng xuống.
  • Chọn nhóm tệp và nhấn vào nút tải xuống.

 

Revote – Tính năng bình chọn/bỏ phiếu lại

Nếu bạn mắc lỗi và muốn bỏ phiếu lại, hãy sử dụng tính năng bỏ phiếu lại.

<Phiên bản PC>

  • Chọn biểu tượng […] và chọn [Revote]
  • Hãy nhớ rằng các phiếu phản hồi chỉ có hiệu lực trong các cuộc thăm dò đang mở. Bạn không thể thay đổi phiếu bầu của mình sau khi cuộc thăm dò hoàn tất.

JANDI sẽ tiếp tục cập nhật các tính năng mới. Nếu bạn có yêu cầu về tính năng, vui lòng sử dụng [Hỗ trợ trực tiếp] của chúng tôi trong menu hoặc liên hệ với chúng tôi tại support@tosslab.com.